Obchodné podmienky spoločnosti PATÁKOVO s.r.o.

Obchodné podmienky pre školenia a vzdelávanie

 

 • Záväznú prihlášku na školenie či vzdelávaciu akciu odošlete priamo prostredníctvom našich webových stránok.
 • Účastníci budú evidovaní podľa poradia doručených prihlášok. Na základe prihlášky vystavíme potvrdenie o registrácii na školení a spoločne s výzvou na zaplatenie účastníckeho poplatku ho odošleme elektronicky späť objednávateľovi. Vyrozumieme zároveň tých účastníkov, ktorí nebudú z kapacitných dôvodov zaradení na nimi vybraný seminár a ponúkneme im náhradný termín, prípadne zrušenie prihlášky.
 • Pri neúčasti účastníka (alebo jeho náhradníka) účastnícky poplatok nevraciame. Účastnícky poplatok vrátime iba na základe písomného zrušenia prihlášky - a to nasledovne: do 60. dňa pred zahájením kurzu vraciame celú uhradenú čiastku kurzu. Do 30. dňa pred zahájením kurzu vraciame 30% z uhradenej čiastky kurzu. Od 30. dňa pred termínom konania kurzu možnosť vrátenia kurzovného zaniká. Účastník má možnosť nájsť si za seba náhradu a preniesť kurz na iného lekára.
 • Účastnícky poplatok vraciame, pokiaľ došlo k zrušeniu školenia z našej strany.
 • PLATBA ZA ŠKOLENIE A JEHO VYÚČTOVANIE:

Po obdržaní prihlášky zašleme objednávateľovi (účastníkovi) elektronicky potvrdenie o registrácii na školenie súčasne s výzvou na platbu za školenie prevodným príkazom s prideleným variabilným symbolom. Platbu vykoná účastník na naše číslo účtu 2401960706/2010 (FIO banka). Daňový doklad (faktúru s vyúčtovaním) obdrží účastník v termíne predpísanom zákonom po pripísaní platby na náš účet.
V mimoriadnych prípadoch je možné platiť na prezenčnom seminári pri registrácii. V tomto prípade dostane účastník príjmový pokladničný doklad o zaplatení a následne riadny daňový doklad. V cene prezenčného školenia je zahrnuté občerstvenie.


Ochrana osobných údajov

 

 • Vaše osobné údaje a ďalšie informácie o objednávkach sú evidované v našej databáze, ktorá je vedená v zmysle zásad spracovania GDPR, vrátane zabezpečenia dát proti možnému zneužitiu. Súčasťou spracovania nie je sprístupnenie vašich osobných údajov tretím stranám.
 • Vaše kontaktné údaje sú spracované na účely priameho marketingu, čo je v súlade s GDPR považované za spracovanie na účely oprávneného záujmu spoločnosti Patákovo s.r.o. na zasielanie informácií súvisiacich s objednávkou a na zasielanie obchodných oznámení spoločnosti Patákovo s.r.o. Našim zákazníkom zasielame informácie adresne. Zasielame výhradne obchodné oznámenia, ktoré tematicky súvisia s ich objednávkami.
 • Pokiaľ sa osobné údaje spracovávajú na účely priameho marketingu, máte ako subjekt údajov v súlade s článkom 21 GDPR právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, pre tento marketing, čo zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ subjekt vznesie námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje na tieto účely spracovávané. Túto námietku je možné kedykoľvek písomne zaslať na adresu: info@patakovo.cz.
 • Pokiaľ budete mať v budúcnosti záujem o obnovenie zasielania, túto žiadosť je potrebné vykonať v kolónke „odber noviniek“ na stránkach eshopu.

Cookies


Tieto webové stránky používajú na zabezpečenie svojej funkčnosti súbory cookie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v počítači alebo mobilnom zariadení používateľa pri prezeraní internetových stránok. Pri opakovanej návšteve sa potom informácie z príslušných súborov cookie opäť odosielajú späť na server.

Vďaka cookies webové stránky (eshop) môžu zaistiť správnu funkčnosť, napríklad pri činnostiach, ktoré zahŕňajú opakovanú návštevu viacerých stránok jedným užívateľom, ako je napríklad zadávanie objednávky prostredníctvom nákupného košíka alebo prihlásenie užívateľa. To je dôvod, prečo tento web, ale aj prevažná väčšina webov veľkých prevádzkovateľov využíva súbory cookie. Cookies nie sú novou technológiou, nové je iba nariadenie EÚ, ktoré dáva prevádzkovateľom internetových stránok za povinnosť o využití cookies ao možnostiach ich odmietnutia informovať svojich užívateľov.

Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím súborov cookie.

Prijímanie cookies na svoj počítač môžete nezávisle od nás obmedziť alebo zakázať v nastavení svojho internetového prehliadača. Rovnako tak môžete už skôr uložené súbory cookie vymazať. Postupujte pritom podľa dokumentácie, ktorú vám poskytne výrobca internetového prehliadača, ktorý využívate. Zakázaním cookies však môžete obmedziť správnu funkčnosť týchto stránok, ktoré sa na technológiu cookies spoliehajú.

Náš web používa tieto typy súborov cookie:

 • Nevyhnutne nutné súbory cookie, ktoré podporujú kľúčové základné funkcie, ako je prihlasovanie alebo zaznamenávanie obsahu nákupného košíka.
 • Funkčné súbory cookie, ktoré obohacujú funkčnosť webu a umožnia vám pracovať s webom pohodlnejšie pri opakovaných návštevách.
 • Prevádzkové súbory cookie, ktoré pomáhajú analyzovať spôsob používania webu a umožnia nám web vylepšovať a zdokonaľovať jeho funkčnosť.

Do súborov cookies nikdy neumiestňujeme citlivé a osobné údaje.

Cookies tretej strany
Na účely sledovania anonymných štatistík ďalej využívame službu Google Analytics, ktorá môže na váš počítač alebo mobilné zariadenie odosielať svoje vlastné súbory cookies (jedná sa tzv. cookies tretej strany). Ak chcete iba zablokovať odosielanie anonymných štatistík do služby Google Analytics, môžete na to využiť plugin poskytovaný spoločnosťou Google; ten musíte stiahnuť a nainštalovať do svojho prehliadača.

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací